Waaruit bestaat de koellast van een gebouw?

De totale koellast / warmtelast van een gebouw bestaat uit de opsomming van alle interne en externe warmtefactoren die in de zomer bijdragen aan de opwarming van een gebouw. Op deze pagina vind je een duidelijk overzicht van alle warmtefactoren inclusief een toelichting.

De interne warmtebelasting

Personen

Mensen geven warmte af in de vorm van straling en convectie vanaf de huid en door het uitademen van warme vochtige lucht. De warmte die mensen afgeven wordt verder beperkt door de isolatiewaarde van de kleding die ze dragen ( de Clo-waarde ) en verhoogt door de activiteit die ze uitvoeren ( de MET-waarde ).

Op de website van Vabi gaan ze dieper in op de warmteafgifte door personen

Verlichting

Verlichtingsarmaturen geven warmte af in de vorm van straling de hoeveelheid wordt beïnvloed door een aantal factoren:
Op de website van Vabi gaan ze dieper in op de warmteafgifte door verlichting
Apparaten

Apparaten zoals computers, koffiemachines en kookplaten geven warmte af in de vorm van straling en convectie (voelbare warmte). Door het toepassen van afzuiging kan er hier net als bij de verlichting een deel van de warmte direct afgezogen worden.

Op de website van Vabi gaan ze dieper in op de warmteafgifte door apparaten

Transmissie (intern)

De interne transmissie is de warmteafgifte door wanden van naast gelegen ruimtes met een hogere temperatuur. Door de hogere temperatuur zal er een thermodynamisch evenwicht optreden waarbij de ruimte met de hogere temperatuur te koelere ruimte zal opwarmen tot dat er in beide ruimtes een gelijke temperatuur zal heersen.

De externe warmtebelasting

Zoninstraling

De zon veroorzaakt warmte d.m.v. zonnestraling door en op het glas van een gebouw. De hoeveelheid veroorzaakte warmte wordt beïnvloed door een aantal factoren:
Ventilatie

De lucht t.b.v. de ventilatie van een gebouw die op warme zomerdagen wordt aangezogen, gefilterd en gekoeld tot de gewenste ruimtecondities zal geen deel uitmaken van de totale koellast van een ruimte. Wordt de lucht echter niet na gekoeld tot de gewenste ruimteconditie zal deze warmtelast deel uitmaken van de koellast van de ruimte.

Infiltratie

De warmtelast door infiltratie wordt veroorzaakt door kleine kieren en openingen in de constructie van een gebouw waardoor warme lucht van buiten naar binnen kan lekken.

Transmissie (extern)

De warmtelast veroorzaakt door de externe transmissie is de warmte die vanaf buiten door gevels, deuren en ramen naar binnen dringt.

Accumulatie

De constructie van een gebouw kan warmte opslaan in de massa van de constructie. Om deze opgeslagen warmte weg te kunnen koelen dient extra koelvermogen te worden opgenomen.

Een koellastberekening laten maken?

Wij maken met het gebruik van Vabi Elements betrouwbare koellastberekeningen die gebouwsimulaties voorspelt volgens de NEN 5067

Lees hier verder over het laten maken van een koellastberekening