Waaruit bestaat een warmteverliesberekening?

Het warmteverlies van een gebouw dat in een warmteverliesberekening berekend word bestaat uit een aantal factoren. Op deze pagina vind je een duidelijk overzicht van alle onderdelen waaruit het warmteverlies bestaat.

Het warmteverlies bestaat uit 4 onderdelen:

1. Het transmissieverlies

Het transmissieverlies is het warmteverlies dat optreedt door een temperatuurverschil dat heerst aan beide zijde van een constructie (zoals een buitenwand). Hierbij zal er thermodynamisch evenwicht optreden waarbij de ruimte met de hogere temperatuur te koelere ruimte zal opwarmen tot dat er in beide ruimtes een gelijke temperatuur zal heersen

Het transmissieverlies wordt berekend met de formule: Q = ΔT x A x U

2. Het infiltratieverlies

Het infiltratieverlies wordt veroorzaakt door ongecontroleerde luchtstromen die door kleine openingen in de constructie naar binnen dringen. Een goede manier om het infiltratieverlies van een gebouw te beperken is het bouwen met een lage qv10 factor (luchtdichtheidsfactor). Bij het bouwen met een hoge luchtdichtheidsfactor is echter nog belangrijker om goed te ventileren.

3. Het ventilatieverlies

Het ventilatieverlies wordt veroorzaakt door gecontroleerde luchtstromen die nodig zijn om een gebouw aan de minimale ventilatie eisen te laten voldoen. Door het toepassen van warmteterugwinning in de vorm van een warmtewiel of een kruisstroomwisselaar kan het ventilatieverlies van een gebouw behoorlijk beperkt blijven.

4. De opwarmtoeslag

De opwarmtoeslag is een extra hoeveelheid vermogen die toegepast wordt indien er gebruik wordt gemaakt van nachtverlaging. Dit vermogen zal nodig zijn om een ruimte binnen een bepaalde tijd van een lage temperatuur naar de gewenste ontwerptemperatuur op te warmen.

Een warmteverliesberekening laten maken?

Wij maken met het gebruik van Vabi Elements betrouwbare warmteverliesberekeningen die voldoen aan de ISSO 51. 52 en 57.