Zorgcentrum Zuidoever – Amsterdam

Door Kemp Installatie B.V. werd DR Engineering de opdracht gegund om zowel een luchtkanalenberekening als een leidingnetberekening van de klimaatinstallaties te maken van het nieuwe zorgcentrum zuidoever te Amsterdam.