Hoofdkantoor Sonion – Hoofddorp

Door Deerns B.V. werd DR Engineering de opdracht gegund om zowel een luchtkanalenberekening als een leidingnetberekening te maken van de klimaatinstallaties van het nieuwe hoofdkantoor van Sonion Nederland B.V. te Hoofddorp.