Flatgebouw Lozerlaan – Den Haag

Door Breijer B.V. werd DR Engineering de opdracht gegund om een warmteverliesberekening te maken van een flatgebouw aan de Lozerlaan te Den Haag