Nederland moet meer inzetten op energie-besparing

Het energieverbruik in Nederland stijgt snel! Het stijgt zelfs zo snel, dat er met het aantal nieuwe windmolens en zonnepanelen die er nu op dit moment in Nederland bijgebouwd worden, er nooit genoeg “groene stroom” opgewekt zal kunnen worden om al deze energie weer groen te maken! Energiekenners bij Trouw zeggen daarom dat er dringend scherpere wetten en regels nodig zijn om het energieverbruik in Nederland te beperken.

Energiebesparing een ondergeschoven kindje

Energiebesparing is in Nederland al jarenlang een ondergeschoven kindje bij: bedrijven, de overheid en de burgers. Opmerkelijk, zegt energie-expert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving, omdat het de goedkoopste en snelste manier is om ‘groener’ te worden. “Energiebesparing verdient zichzelf terug, terwijl zonnepanelen en windmolens nog steeds subsidie van de staat nodig hebben.”

Zorgelijke cijfers om het energieakkoord

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het aandeel duurzaam opgewekte energie in het jaar 2016 slechts één procent gestegen is tot 5,9 procent, terwijl het totale energieverbruik maar liefst vier procent is gestegen!

Zorgelijke cijfers, want ga maar na. In 2020 moet het totale aandeel duurzaam opgewekte energie 14 procent bedragen, oplopend tot 16 procent in 2023. Dit is zo in 2013 in het energieakkoord vastgelegd!

Energieakkoord nog steeds haalbaar!

Ed Nijpels, die bij de SER verantwoordelijk is voor het waken over het energieakkoord, denkt nog steeds dat het opwekken van 16 procent duurzame energie in 2023 haalbaar is. Één van de redenen hiervoor zijn de nieuwe windmolenparken die er nu voor de kust van Nederland in aanbouw zijn. Maar ook zegt hij dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan energiebesparing. “Isolatie aan laten brengen bespaart snel geld. Alle energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Expert Kees van der Leun van adviesbureau Ecofys bevestigt dat het stijgende energieverbruik nadelig is voor het aandeel duurzame energie. Maar dat dit effect niet overdreven zou moet worden. “Als het landelijke energiegebruik gelijk was gebleven, dan lag het aandeel duurzame energie net boven de 6 procent.” Dat zou nog steeds te aanzienlijk te weinig zijn gezien de grote ambities, zegt Van der Leun. “De verduurzaming moet op alle fronten sneller.”