Stadsverwarming

Stadsverwarming berekening HVC / Vattenfall

Voordat er een nieuwe woning of bedrijfsgebouw op de stadsverwarming van HVC of Vattenfall  mag worden aangesloten word er verwacht dat er eerst een aantal degelijke installatieberekeningen worden gemaakt. De berekeningen die worden gevraagd zijn een warmteverliesberekening en een leidingnetberekening en kunnen wij voor u verzorgen.

Kosten stadsverwarming berekeningen ( leidingnet + warmteverlies )

Elk project is weer anders daarom maken wij altijd een offerte op maat!

Waarom zijn deze berekeningen nodig?

Het is belangrijk dat elk gebouw dat is aangesloten op de stadsverwarming goed word ingeregeld. Alleen dan kan men garanderen dat alle op de stadsverwarming aangesloten gebouwen in de winter van voldoende warm water kunnen worden voorzien. Verder is het belangrijk dat de temperatuur van het water dat terug stroom naar de warmtecentrale ( de retour temperatuur ) niet te hoog is. De lage retour temperatuur is namelijk noodzakelijk voor een goed rendement en het optimaal laten functioneren van de installatie.

Hoe worden de berekeningen voor de stadsverwarming gemaakt?

Eerst maken wij de warmteverliesberekening d.m.v. het tekenen van een 3D model van de woning en het invoeren van alle fysische eigenschappen in Vabi Elements. Hierna tekenen wij het leidingsysteem van de woning in Vabi Uniforme Omgeving en voeren de uitkomsten van de warmteverliesberekening in bij de warmteafgifte apparatuur van uw woning of bedrijfsgebouw. Daarna voeren wij de resterende uitgangspunten in die nodig zijn voor het uitvoeren van de leidingnetberekening. Na het maken van de berekeningen vullen wij de uitkomsten in op de gereedmeldingskaart die u van het energiebedrijf heeft ontvangen.  

Benodigdheden berekening stadsverwarming

Om een warmteverliesberekening te maken hebben wij de onderstaande gegevens nodig:

Indien een EPC/BENG berekening ontbreekt hebben wij antwoord nodig op onderstaande vragen

Om een leidingnetberekening te maken hebben wij onderstaande gegevens nodig:

( alles met een groen vinkje kunnen wij eventueel voor u selecteren )

Veel gestelde vragen

De levertijd is doorgaans tussen de 1 en 5 werkdagen na opdracht.