Koellastberekening

Wat is een koellastberekening?

Een koellastberekening is een berekening van een gebouw of bouwdeel waarbij er aan de hand van alle interne en externe warmtefactoren de koellast per ruimte en het totaal berekend wordt. Met de uitkomst kunt u vervolgens een warmtepomp en airco’s  selecteren of kijken of de vloerkoeling over voldoende koelvermogen beschikt.

De meeste impact op de koellast wordt veroorzaakt door de interne en externe warmtefactoren. Op onze nieuwspagina kun je in eerder geschreven bericht lezen waaruit de koellastberekening van een gebouw of ruimte precies bestaat.

Kosten koellastberekening

Neem contact met ons op en wij maken vrijblijvend een offerte op maat!

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Waarom is een goede berekening nodig?

De koellastberekening vormt samen met de warmteverliesberekening de basis van elke goed ontworpen installatie. Pas na het maken van deze berekeningen kan er worden begonnen met het maken van een systeemkeuze en het ontwerpen van de klimaatinstallaties. Aan de hand van deze berekening kan immers bekeken worden hoeveel vermogen er exact nodig is om aan de koudevraag te voldoen.

De juiste koudeopwekker

Aan de hand van de totale koellast van een gebouw kan de juiste warmtepomp, koelmachine of andere koudeopwekker geselecteerd worden.

De juiste koudeafgifte

Aan de hand van de koellast per ruimte worden vervolgens de juiste afgifteapparaten, zoals fancoil-units, inductie-units en split-units, geselecteerd.

Inregelen van installatie

Een koellastberekening dient verder als basis voor het maken van een leidingnetberekening, waarmee de juiste instelstanden van inregelventielen berekend kunnen worden. Met deze instelstanden kan de installatie vervolgens goed worden ingeregeld waardoor de installatie beter en efficiënter functioneert.

Hoe wordt een koellastberekening gemaakt?

Een koellastberekening wordt door ons altijd gemaakt met de laatste versie van Vabi Elements. Na het maken van een 3D-model van het gebouw of de ruimte worden alle benodigde gegevens over de aanwezige verlichting, apparaten en personen ingevoerd. Na het invoeren van alle gegevens ontstaat er een rekenmodel waar vervolgens een overzichtelijk rapport van gemaakt wordt.

Dit vind u in een koellastberekening

Een aantal voorbeelden

Benodigdheden

Om een berekening van de koellast te maken hebben wij de onderstaande gegevens nodig:

( indien u bouwtekeningen en een BENG berekening heeft is dat voldoende )

Bij het maken van een koellastberekening gebruiken wij altijd de laatste versie van het programma Vabi Elements. Vabi Elements is de meest nauwkeurige software voor het maken van gebouwsimulaties en voorspelt diverse gebouwprestaties volgens de NEN 5067