Berekenen

Installatieberekening met Vabi Software

Wij houden ons dagelijks bezig met het maken van nauwkeurige installatieberekeningen met het gebruik van Vabi Uniforme Omgeving en Vabi Elements. Hieronder vind u een overzicht van de berekeningen die wij momenteel voor u kunnen verzorgen.

Warmteverliesberekening

Bij het maken van een warmteverliesberekening wordt er per ruimte berekend hoeveel vermogen er nodig zal zijn om die ruimte binnen een bepaalde tijd op een gewenste binnentemperatuur te krijgen, en om deze vervolgens ook vast te kunnen houden.

Lees meer over het laten maken van een warmteverliesberekening  ( Vabi Elements ).

Koellastberekening

Bij het maken van een koellastberekening wordt er per ruimte berekend hoeveel koelvermogen er in die ruimte nodig zal zijn om de temperatuur daar gedurende de warmste maanden van het jaar comfortabel te houden.

Lees meer over het laten maken van een koellastberekening  ( Vabi Elements ).

Stadsverwarming

Voordat er een nieuwe woning of bedrijfsgebouw op de stadsverwarming van HVC of Vattenfall  mag worden aangesloten word er verwacht dat er eerst een aantal degelijke installatieberekeningen worden gemaakt. De berekeningen die worden gevraagd zijn een warmteverliesberekening en een leidingnetberekening en kunnen wij voor u verzorgen.

Lees meer over het laten maken van berekeningen voor stadsverwarming

Ventilatieberekening

Een ventilatieberekening is het bepalen van de juiste ventilatiehoeveelheden, rekening houdend met de minimale ventilatie-eisen per ruimte om te voldoen aan de vereisten in het Bouwbesluit. Daarnaast worden de luchtstromen inzichtelijk gemaakt en in evenwicht gebracht.

Lees meer over het laten maken van een ventilatieberekening ( Excel )

Leidingnetberekening

Bij het maken van een leidingnetberekening berekenen wij met behulp van vabi: de juiste leidingdiameters, de totale massastroom en de opvoerhoogte van alle circulatiepomp(en) daarnaast worden alle weg te regelen weerstanden in het leidingstelsel duidelijk inzichtelijk gemaakt.

Lees meer over het laten maken van een leidingnetberekening  ( Vabi UO ).

Luchtkanalenberekening

Bij het maken van een luchtkanalenberekening selecteren wij aan de hand van de door u aangeleverde gegevens de juiste kanaalafmetingen en worden weg te regelen weerstanden in het luchtkanalenstelsel duidelijk inzichtelijk gemaakt.

Lees meer over het laten maken van een luchtkanalenberekening  ( Vabi UO ).

Tapwaterberekening

Bij het maken van een tapwaterberekening berekenen wij a.d.h.v. het leidingtraject en alle aanwezige tappunten: de verwachte volumestroom, de diameters en eventueel de benodigde opvoerhoogte van de hydrofoor.

Lees meer over het laten maken van een tapwaterberekening  ( Vabi UO ).

Gasleidingberekening

Bij het maken van een gasleidingberekening selecteren wij aan de hand van de maximale drukval van 1,7 mbar (bij nieuwbouw) of 2,5 mbar (bij uitbreidingen) de juiste leidingdiameters zonder dat daarbij de maximale leidingsnelheden in het gasleidingnet worden overschreden.

Lees meer over het laten maken van een gasleidingberekening  ( Vabi UO ).