Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: DNR2011

DR Engineering hanteert op alle opdrachten de algemene voorwaarden: DNR2011 ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’.
Deze worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of u kunt ze hier downloaden:

– De nieuwe regeling 2011 herzien (juli 2013)
– De nieuwe regeling 2011 toelichting herzien (juli 2013)

Mochten deze links (tijdelijk) niet werken, dan kunt u deze altijd via Google vinden.

General terms and conditions: : DNR2011

DR Engineering adheres to the general terms and conditions for all assignments as outlined in DNR2011 ‘The New Regulation 2011: Legal Relationship Client – Architect, Engineer and Consultant’. These terms and conditions will be sent to you free of charge upon your first request, or you can download them here:

– New Rules DNR 2011 English revision (July 2013)
– New Rules DNR 2011 explanation English revision (July 2013)

Should these links (temporarily) not work, you can always find them via Google.